Pluralistic
Ignorance

Pluralistic Ignorance är en vandring som bygger på interaktion mellan människor med Kulturhuset som plats och verktyg. Begreppet beskriver ett tankefel där vi accepterar en norm baserat på en tro att andra accepterar normen. Under vandringen får besökaren instruktioner att bryta olika sociala normer genom en audioguide.

youtubelänk